राधेकृष्ण फाउंडेशन व पी. व्ही . पी. प्रतिष्ठान यांचे संयुक्त विद्यमाने
महाराष्ट्र शासन कृषी व पणन विभाग, आदिवासी विकास विभाग,
पर्यटन व सहकार, महिला, बालकल्याण व ग्रामीण विकास विभाग, दुग्धव्यवसाय विभाग यांच्या सहकार्याने

तिसरे अखिल भारतीय कृषी
साहित्य संमेलन केळवे

२२, २३, २४ मार्च २०१९ केळवेबिच, पालघर, महाराष्ट्र

अंतर्गत:    कृषिमहोत्सव   |  कृषिप्रदर्शन   |   कृषीपुरस्कार   |   फळे, फुले, धान्य महोत्सव   |   जिजाऊ सरस   |   कृषी माहिती व तंत्रज्ञान   |   कविसंमेलन   |   परिसंवाद

अखिल भारतीय कृषी साहित्य संमेलन २०१९

मा. श्री. माधव भांडारी

स्वागताध्यक्ष


अखिल भारतीय कृषी साहित्य संमेलन २०१९

मा. श्री. अरुण पाटील

सह-कार्याध्यक्षअखिल भारतीय कृषी साहित्य संमेलन २०१९ ब्रोशर

उघडण्यासाठी क्लिक करा
उघडण्यासाठी क्लिक करा
उघडण्यासाठी क्लिक करा
उघडण्यासाठी क्लिक करा
उघडण्यासाठी क्लिक करा
उघडण्यासाठी क्लिक करा